Registrace člena

Základní údaje
Trvalé bydliště

Prosím, uvádějte své trvalé bydliště, a to pouze na území České republiky.

Současné bydliště (pokud je jiné než trvalé)
Uživatelské údaje
Politická minulost

(např: OF 1989-1990, ...)

(např: OF 1990, ...)

Prohlášení
  • nejsem členem jiné strany a splňuji podmínky členství podle článku 3 stanov
  • se ztotožňuji s programem strany, především s programovým prohlášením článku 2 stanov
  • všechny údaje v tomto formuláři jsou pravdivé a souhlasím s jejich zpracováním Svobodnými