Přihláška pro příznivce

Základní údaje

minimálně 100 Kč

Trvalé bydliště

Prosím, uvádějte své trvalé bydliště, a to pouze na území České republiky.

Současné bydliště (pokud je jiné než trvalé)
Uživatelské údaje
Prohlášení
  • nejsem členem jiné strany a splňuji podmínky příznivectví podle článku 4 stanov
  • se ztotožňuji s programem strany, především s programovým prohlášením článku 2 stanov
  • všechny údaje v tomto formuláři jsou pravdivé a souhlasím s jejich zpracováním Svobodnými